اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

فیلامنت

لامپ اشکی 6 وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ اشکی ۴ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ حبابی ۶ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ توپی ۶ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ گلابی ۸ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ الماسی ۸ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات

لامپ میله ای ۶ وات فیلامنت

مشاهده جزئیات