اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

کلید کراکس – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ