اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

کلید دو پل ساده سفید – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ