اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

پنل SMD دور شیشه گرد

اندازه شیشه اندازه پوشش (قطر) اندازه برش وات رنگ تعداد در کارتن کد کالا
۹۷mm ۸۲mm ۷۳mm – ۷۵mm ۶ سفید و زرد ۶۰ SP11W06
SP11Y06
۱۱۰mm ۹۵mm ۷۳mm – ۷۵mm ۷ سفید و زرد ۶۰ SP11W07
SP11Y07
۱۶۰mm ۱۳۹mm ۱۲۴mm – ۱۲۷mm ۱۲ سفید و زرد ۳۰ SP11W12
SP11Y12
۲۰۰mm ۱۸۰mm ۱۶۴mm – ۱۶۷mm ۱۸ سفید و زرد ۲۰ SP11W18
SP11Y18
۲۴۰mm ۲۲۰mm ۲۰۵mm – ۲۰۷mm ۲۴ سفید و زرد ۱۰ SP11W24
SP11Y24