اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

پریز ماهواره – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ