اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

پریز دو سوکت تلفن شبکه – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ