اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

پریز برق ساده – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ