اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

پریز برق ارت دار – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ