اسپیک تولید کننده انواع لوازم برقی در ایران

بیزر – سه رنگ

دارای سه رنگ سفید ٬ کرم و بژ